Informació General

La sostenibilitat és un dels pilars bàsics en la gestió de les infraestructures del cicle integral de l'aigua. Mesurar l'impacte ambiental mitjançant indicadors com l'empremta de carboni i l'empremta hídrica poden ajudar a garantir aquest compromís pel desenvolupament sostenible. Aquesta doble empremta ambiental (empremta carboni + hídrica) permet fer un anàlisis exhaustiu dels processos, i identificar aquells paràmetres que originen més afectació al medi, i proposar així un pla de reducció d'impactes en la gestió del cicle integral de l'aigua.