Empremta Hídrica
Mesura del volum d'aigua dolça consumit tant de forma directa com de forma indirecta associat a un producte o servei.
Empremta carboni
Mesura de la quantitat d'emissions de gasos d'Efecte Hivernacle associats a un producte o activitat.
Càlcul d'Empremta Hídrica
Calculadora de l'empremta hídrica de les instal·lacions del cicle urbà de l'aigua en base a la metodologia Water Footprint Network.
Càlcul d'Empremta Carboni
Calculadora de l'empremta de carboni de les instal·lacions del cicle urbà de l'aigua en base a l'estàndard ISO 14064 i GHG Protocol.

Benvinguts a l'eina Aquaprint

Aquaprint és una eina de càlcul de l'empremta de carboni i empremta hídrica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que realitza el càlcul de las empremtes de les diferents instal·lacions del cicle integral de l’aigua.

  • Captació i producció d’aigua potable
  • Distribució d’aigua potable
  • Recollida d’aigua residual al clavegueram
  • Tractament d’aigua residual
  • Oficines

Experiència

L’eina Aquaprint es nodreix de l'experiència adquirida per Cetaqua en les metodologies de càlcul d'empremta de carboni i empremta hídrica, així com en el desenvolupament d'eines de càlcul d'impacte ambiental. L'eina ofereix a les empreses del cicle integral de l'aigua un marc metodològic de referència per autocalcular l'empremta de carboni i l'empremta hídrica de la seva activitat. A més a més, l'eina està dissenyada per ser versàtil i calcular l'empremta de carboni i hídrica per separat o de forma integrada, amb l'objectiu d'adaptar-se en cada moment a les necessitat de l'usuari.

Interfície Web

L’eina permet realitzar els càlculs anuals de cada instal·lació del cicle integral de l’aigua, així com la comparació de diferents projectes entre ells. La tecnologia de la infraestructura de l’eina es basa en una aplicació web HTML5 i chart JS, que genera els resultats de forma instantània i es poden descarregar en Excel o consultar online a la mateixa aplicació.